Båtene våre

Ungsmaløy


er nybygget til Evenes kystlag.


Fembøringen er bygget ved Gunnar Eldjarns båtbyggeri i 1999, med tillegg av 1500 dugnadstimer.


Båten er 40 fot, seil er i lin, og rigg i hamp/tjæra hamp, og i tillegg har båten innenbordsmotor.


Båten er "oppkalt etter" øya Ungsmaløy som ligger like utenfor Liland.


Klikk her for å se bilder fra 1999, da fembøringen ble hentet fra båtbyggeren, og dugnaden med å sy seil.


Klikk her for å se bilder av Ungsmaløy tatt høsten 2000 av Anders Øgsnes. De ligger på Hildringstimens hjemmesider


Ønsker du er tur med Ungsmaløy? Kontakt John Markusson tlf. 952 71 547 eller Sondre Markusson tlf. 930 65 624.


Prisene våre ser du her.


M/S Bårøy


er en av de siste båtene som ble bygd i Forra I Evenes.


Over en tidsepoke på 50 år, fra 1926 til 1976 foregikk den tradisjonsrike båtbygginga ved Forra slip og båtbyggeri.


Evenes kystlag kjøpte båten i 2009, blant med bakgrunn i et ønske om å ta vare på en viktig del av lokalhistorien.


«MS Fred Yngve», som var båtens forrige navn, er en 50 fots krysser bygd i 1974. Båten har seks faste køyeplasser og oljeovn. I tillegg er det en mindre lugar bak maskinrommet med to faste køyer.


Båtbyggeren, Mangor Rasmussen, har beskrevet "Mitt liv som bårbygger". Heftet leser du her


Klikk her for å komme til Facebook-gruppen til Bårøy.


Vi har samlet det vi vet om Bårøys histore, les den her


Ønsker du å være en del av Bårøygjengen, eller en tur på sjøen? Kontakt Ragnar Bøifot tlf. 91583615 .


Prisene våre ser du her.


Olav

Nordlandsbåten Olav er bygd i Rana i 1934, og skulle gis i gave til daværende kronprins Olav. Slottet takket imidlertid nei til denne storstilte gaven. Båtbyggeren solgte den da til Evenes kirkeforening, som loddet ut båten til inntekt for restaurering av Evenes kirke.


Den heldige vinner var Else-Marie Solstad.


Den svenske ingeniøren Gillis Ågren saumfarte i 1963 våre trakter på jakt etter nordlandsbåt. Han kom i kontakt med far til Else-Marie, Eilif Andreassen. Eilif opplyser i brev 18. mars 1964 at datteren nå var avdelingssøster ved Tromsø sykehus, og hadde bedt faren om å selge båten. Og solgt ble den til svensken, for den nette sum av 900 kroner.


Olav hadde gode dager i den svenske skjærgården, og Gillis testamenterte båten på sine eldre dager til Vikingatida Skepp. Olav i dag? Den ble gitt i gave til Evenes kystlag i 2008. Olav står tørt og godt på Mellageret, en liiiten utbedring så er den klar for ny seilas.


Les dokumentene om nordlandsbåten Olav her.


Hansvik, 18 fot
Hansviken er en stødig og god båt som vi benytter til vår drift. Ønsker du å leie denne, kontakt Oddvar Sørensen tlf. 909 70 992.


Prisene våre ser du her.


Kajakker og seiljollerVi disponerer kajakker og seiljoller (A-jolle og Optimist). Disse bruker vi til aktiviteter for barn og unge, og de kan også leies. Ønsker du å leie kajakk eller seiljolle, kontakt Sondre Markusson tlf. 930 65 624.


Prisene våre ser du her.