Våre priser

Det er mulighet for å leie både båter og våre lokaler. Prisene ser du her:

 

Båter:

Det er mulighet å leie båtene våre, se omtale av dem her.

 

Drift av båtene er en stor utgiftspost, som i hovedsak finanseres med våre andre aktiviteter. For å spe litt på, tar vi noe for deltakelse på turer. Vi kaller det "dieselspleis", enten dette er ramsalt seilas med fembøring eller tur for motor.

 

Følgende satser gjelder for båter:

 

Bårøy:

Timepris: kr. 1.500,-

Medlemsturer / fisketurer: kr. 100,- per pers.

 

Ungsmaløy:

Døgnpris ikke-medlemmer: kr. 1.500,-.

Døgnpris medlemmer kr. 1.000,-

Medlemsturer: kr. 100,- per pers.

 

Hansvik:

Døgnpris ikke-medlemmer: kr. 600,-

Døgnpris medlemmer: kr. 400,-

 

Kajakker:

Døgnpris: kr. 200,-

 

Seiljoller:

Døgnpris: kr. 200,-

 

Bryggene:

(Se omtale her.)

 

Mellager 1. etg.:

Døgnpris ikke-medlemmer: kr. 1.600,-

Døgnpris medlemmer: kr. 1.000,-

2 døgn ikkemedlemmer: kr. 3.000,-

 

"Gammelbrygga":

Døgnpris ikke-medlemmer: kr. 1.400,-

Døgnpris medlemmer: kr. 800,-

 

Ønsker du å leie brygga, snakk med ho Åshild Sørensen tlf. 986 63 831.

Evenes kystlag

Tlf leder: 986 63 831

Web-redaktør:

Steinar Solaas

Lilandsveien 218

8534 Liland