Styre- og medlemsmøter
Ungsmaløy

Styre- og medlemsmøter

Styre- og medlemsmøter 2018:


Styre- og medlemsmøter 2017:

(Klikk på lenken for å få opp referatet)


* Styremøte 23. mars 2017

* Styremøte 22. april 2017

* Styremøte 16. august

* Medlemsmøte 18. november 2017


Evenes kystlag

Tlf leder: 986 63 831


Org.nr.: 974 682 802

Ansvarlig redaktør:

                   Åshild Sørensen                

Lilandsveien 218

8534 Liland


Sende oss penger? Bruk 4605.25.06689


E-post:

post@evenes-kystlag.no