Om kystlaget

Evenes Kystlag ble etablert i 1992, og har i dag ca 130 medlemmer.

Et av formålene for kystlaget er å ivareta både både bryggehusene og kystkulturen.


Bygdeutvikler


Å sette Liland brygge i stand var kystlagets primære oppgave de første årene.

Evenes kystlag ble etablert på en tid preget av nedlegging av offentlige og private servicefunksjoner. Ubeskjedent har kystlaget spilt en ikke uvesentlig rolle med hensyn til lokal mobilisering.

Kystlaget ønsker fortsatt å ha rollen som lokal utviklingsaktør. 


Eiendom


Evenes kystlag eier Mellageret og leier Liland brygge.

Kystlaget eier kryssern "Bårøy", fembøringen Ungsmaløy, 19 fots Hansvik for utleie samt flere seiljoller (Optimist og A-joller).

I tillegg har laget et mindre antall tradisjonsbåter som også kan benyttes for seil. 

Kystlaget har gjennom samarbeid med Evenes kommune tilgang på et større antall kajakker.


Aktiviteter


Hoveddelen av aktivitetene foregår om sommeren, men det hender også at kystlaget slår til med arrangementer ellers i året.

Båtene


Kystlaget eier den 50 fot krysseren Bårøy, fembøringen Ungsmaløy, samt en del småbåter. Les mer.


Byggene


Kystlaget eier Mellageret og disponerer Melbøebrygga. Les mer


Her finner du vedtekter og andre dokumenter


Kontaktinfo