Liland brygge

Mellageret til venste, Melbøobrygga til høyre. Grillbua i forkant.

Liland brygge sett fra fylkesveien.

Utescenen. 

Småbåthavna. (Foto: Liland båtforening)

Liland brygge

er fellebetegnelsen på området hvor Evenes kystlag til har sin base.

Området består av to brygger (bryggehus), et stort uteområde, utescene, grill, molo og en småbåthavn med plass til 50 båter pluss gjesteplasser.

Småbåthavna er det Liland båtforening som eier og driver.


Melbøe-brygga

er nær 150 år. Den ble ført opp på Hamnes i Ballangen i 1857 i forbindelse med handelen som Ole Giæver startet.

Giæver måtte få hjelp av presten i Evenes for å få utvidet handelen til også å omfatte gjestgiveribevilgning. Omkring 1900 overtok Ole Karlsen handelen på Hamnes, da han døde solgte kona eiendommen.

De nye eierne solgte brygga til Melbøe på Liland, den ble revet i 1918 og gjenreist på Liland.

Leieprisene ser du her. 


Fra forfall til kultursted

Da Evenes Kystlag ble etablert i 1992 var Liland brygge preget av forfall. Å sette Melbøe-brygga og området i stand var kystlagets primære oppgave de første årene. Kystlaget har lagt ned betydelige midler, og mer enn 7000 dugnadstimer for å oppnå dette.

Liland brygge er i dag basis for kystlagets aktivitet med sommeråpen kafé, en rekke arrangementer av sosial og kulturell art.


Mellageret

I tillegg til Liland brygge, har kystlaget også anskaffet en annen brygge, det såkalte Mellageret.

Denne brygga er i 650m2, og er i god teknisk stand. 1. etg. omfatter forsamlingslokale med plass til pådekning til 100 personer, nytt storkjøkken og toalettanlegg samt større lager. 2. etg. omfatter hele grunnarealet, og har dermed plass til store arrangementer. Her har vi koset oss med Storlygaraften, lokalet har vært i bruk under bryggetreffet og leid ut til større bryllup. 2. etg. er ikke vinterisolert.

Leieprisene ser du her.