Om kystlaget

Evenes Kystlag ble etablert i 1992, og har i dag ca 130 medlemmer.

Et av formålene for kystlaget er å ivareta både både bryggehusene og kystkulturen.

 

Bygdeutvikler

 

Å sette Liland brygge i stand var kystlagets primære oppgave de første årene.

Evenes kystlag ble etablert på en tid preget av nedlegging av offentlige og private servicefunksjoner. Ubeskjedent har kystlaget spilt en ikke uvesentlig rolle med hensyn til lokal mobilisering.

Kystlaget ønsker fortsatt å ha rollen som lokal utviklingsaktør.

 

Eiendom

 

Evenes kystlag eier Mellageret og leier Liland brygge.

Kystlaget eier kryssern "Bårøy", fembøringen Ungsmaløy, 19 fots Hansvik for utleie samt flere seiljoller (Optimist og A-joller).

I tillegg har laget et mindre antall tradisjonsbåter som også kan benyttes for seil.

Kystlaget har gjennom samarbeid med Evenes kommune tilgang på et større antall kajakker.

 

Aktiviteter

 

Hoveddelen av aktivitetene foregår om sommeren, men det hender også at kystlaget slår til med arrangementer ellers i året.

Kystlaget eier den 50 fot krysseren Bårøy, fembøringen Ungsmaløy, samt en del småbåter. Les mer.

Kystlaget eier Mellageret og disponerer Melbøebrygga. Les mer

 

 

Evenes kystlag

Tlf leder: 986 63 831

Web-redaktør:

Steinar Solaas

Lilandsveien 218

8534 Liland