Liland brygge

Mellageret til venste, Melbøobrygga til høyre. Grillbua i forkant.

Liland brygge sett fra fylkesveien.

Utescenen. 

Småbåthavna. (Foto: Liland båtforening)

Liland brygge

er fellebetegnelsen på området hvor Evenes kystlag til har sin base.

Området består av to brygger (bryggehus), et stort uteområde, utescene, grill, molo og en småbåthavn med plass til 50 båter pluss gjesteplasser.

Småbåthavna er det Liland båtforening som eier og driver.


Melbøe-brygga

er nær 150 år. Den ble ført opp på Hamnes i Ballangen i 1857 i forbindelse med handelen som Ole Giæver startet.

Giæver måtte få hjelp av presten i Evenes for å få utvidet handelen til også å omfatte gjestgiveribevilgning. Omkring 1900 overtok Ole Karlsen handelen på Hamnes, da han døde solgte kona eiendommen.

De nye eierne solgte brygga til Melbøe på Liland, den ble revet i 1918 og gjenreist på Liland.


Fra forfall til kultursted

Da Evenes Kystlag ble etablert i 1992 var Liland brygge preget av forfall. Å sette Melbøe-brygga og området i stand var kystlagets primære oppgave de første årene. Kystlaget har lagt ned betydelige midler, og mer enn 7000 dugnadstimer for å oppnå dette.

Liland brygge er i dag basis for kystlagets aktivitet med sommeråpen kafé, en rekke arrangementer av sosial og kulturell art.


Mellageret

I tillegg til Liland brygge, har kystlaget også anskaffet en annen brygge, det såkalte Mellageret.

Denne brygga er i 650m2 og i god teknisk stand. Den er isolert og kan brukes vinterstid. Lokalet mangler imidlertid kjøkken og toalett, så Melbøe-brygga må brukes til disse formål.

Anskaffelsen ble opprinnelig finansiert med lån, som nå er nedbetalt.Evenes kystlag

Tlf leder: 986 63 831

Ansvarlig redaktør:

                   Åshild Sørensen                

E-post:

post@evenes-kystlag.no             

Lilandsveien 218

8534 Liland