Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte Evenes kystlag 2019


Det innkalles med dette til årsmøte 25. mars, kl.18.00 Mellageret Liland brygge

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent 

Sak 3. Styrets årsberetning

Sak 4. Revidert regnskap

Sak 5. Forslag til budsjett

Sak 6. Innkomne forslag

Sak 7. Kontingent

Sak 8. Handlingsplan

Sak 9. Valg

 

Forslag til behandling må være styret i hende senest 18 mars, sendes til post@evenes-kystlag.no

 

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på kystlagets hjemmeside under dette menypunktet senest 18 mars.

 

Enkel bevertning. Nye medlemmer ønskes velkommen, men vil ikke ha stemmerett.

           

Les sakspapirene her. 

(dokumentet blir oppdatert dersom det meldes inn flere saker før fristen som er 18. mars)

Evenes kystlag

Tlf leder: 986 63 831

Ansvarlig redaktør:

                   Åshild Sørensen                

E-post:

post@evenes-kystlag.no             

Lilandsveien 218

8534 Liland