Hva skjer?

Årmøte 2018

på Mellageret

Lørdag 3. mars

KL 18:00

 

Saker:

1 – Valg av møteleder, sekretær og for underskriving av protokoll

2 – Godkjenning av innkalling

3 – Årsberetning

4 – Regnskap for 2017

6 – Budsjett 2018

5 – Valg

7 – Innkomne saker

 

Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 17. februar.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med servering.

 

Vel møtt!

Evenes kystlag

Tlf leder: 986 63 831

Web-redaktør:

Steinar Solaas

Lilandsveien 218

8534 Liland