Hva skjer?

Ekstraordinært årsmøte

på Mellageret

Onsdag 15. mars

KL 19:00

 

Saker:

1. Budsjett 2017

2. Valg av leder

 

Vel møtt!

Evenes kystlag

Tlf leder: 450 61 400

Web-redaktør:

Steinar Solaas

Lilandsveien 218

8534 Liland